Untitled Document
Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu

Inspecția Muncii este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul București. Inspecția Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unitați cu personalitate juridică, care sunt organizate în fiecare județ și în municipiul București. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituție publică aflată în subordinea Inspecției Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței. I.T.M. Sibiu exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.
   

IMPORTANT !!!
RO92TREZ5765032XXX010278 Contul IBAN al I.T.M. Sibiu de colectare a taxelor
20.A.36.27.00 TREZORERIA SIBIU Contul de depunere comision I.T.M. restant


   
18.06.2015 Întilnire cu angajatorii
Legea nr,279 din 2005 privind ucenicia la locul de muncã
Practica elevilor şi studenţilor este reglementatã de Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 modificatã şi completatã de Legea nr. 9 din 7 ianuarie 2015
Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învãţãmânt superior este reglementatã de Legea nr. 355 din 10 decembrie 2013
Legea nr. 78 / 2014 privind reglementarea activitãţii de voluntariat
Aspecte privind securitatea şi sănătatea în muncă a elevilor, studenţilor, ucenicilor şi voluntarilor
A.J.O.F.M. Facilitati acordate angajatorilor
A.J.O.F.M. Obligatiile angajatorilor
   

H.G. 1091/2014 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 902/11.XII.2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata 975 lei incepand cu 1 ianuarie 2015 si 1050 lei incepind cu 1 iulie 2015
   


   
31.01.2012 Comunicat de presa Avertisment din partea Inspectiei Muncii
 Campanie de informare a cetatenilor romani care pleaca la munca in strainatate
  Lista firmelor care au ca obiect de activitate selectia si plasarea fortei de munca in strainatate o gasiti la sectiunea Relatii cu publicul
   
  Din 06.12.2011 pe site-ul www.inspectiamuncii.ro a aparut o noua varianta pentru Revisal - versiunea 5.0.8.
  Inainte de instalarea versiunii 5.0.8 va rugam sa salvati baza de date din meniul Instrumente / salvare baza date.
  Va rugam sa consultati Ghidul de instalare si utilizare .
  Trebuie sa instalati versiunea v5.0.8 deoarece incepind cu 13.01.2011 fisierele generate in versiunea 5.0.6 nu se mai preiau in varianta online !
In acest caz angajatorii primesc la depunerea fisierului .rvs eroarea : „Contractul nu are versiunea de COR actualizata ( versiunea 6 ).” Revisal (v5.0.8.033) contine nomenclatorul COR compatibil ISCO 08, în conformitate cu prevederile OMMFPS nr.1832/856/ 08.08.2011.
 Probleme care pot sa apara in programul REVISAL 5.0.6 sau REVISAL 5.0.8
   
02.05.2011 Plan comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate
   
   
 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse