Untitled Document

”Nu invata securitatea muncii doar din accidente!”

”Nu invata securitatea muncii doar din accidente!”

Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu

Inspecția Muncii este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu sediul în municipiul București. Inspecția Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unitați cu personalitate juridică, care sunt organizate în fiecare județ și în municipiul București. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituție publică aflată în subordinea Inspecției Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat în domeniul muncii, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței. I.T.M. Sibiu exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.
     
     


ZONA DE INFORMARE:
Inspectia Muncii - Precizari referitoare la noutatile legislative privind salariul minim brut pe tara garantat in plată si legea zilierilor

     

Informatii privind Legea prevenirii nr. 270/2017
     

  Prevederile Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate au fost modificate si completate de Legea nr. 232/2017

Societăţile comerciale înregistrate la I.T.M.Sibiu ca agenţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate, în baza art.8 lit.e din Legea nr.156/2000, modificată şi completată prin O.G. nr.43/2002. Agenţi de ocupare a forţei de muncă la 01.08.2018

14.11.2018
• ANUNT referitor la obligativitatea inregistrarii agentilor de plasare a fortei de munca
• Legea nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicata*) privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
• HOTARARE nr. 384 din 11 aprilie 2001 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, modificată prin HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001 Data intrarii in vigoare a modificarilor: 24 septembrie 2018
• Formulare inregistrare agenti de plasare a fortei de munca

Ghidul lucratorului român în state membre UE, unde se regăsesc informaţii privind piaţa muncii şi informaţii privind adaptarea şi integrarea în ţara gazdă (dupa TEL VERDE)

Informaţii despre intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate - Inspectia Muncii - Avertisment privind munca în străinatate prin intermediul agenţilor de plasare fortă de muncă;
     
  In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 1005/19.XII.2017 s-a publicat H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care intra in vigoare la data publicarii si abroga H.G. nr. 500/2011
click aici pentru vizualizare
     
O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
     
HOTARAREA nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
     
  Asigurarea transparentei veniturilor salariale

     

CLARIFICARI PRIVIND OBLIGATIA ANGAJATORULUI DE A TINE EVIDENTA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE SALARIATI
     

Sănătatea şi securitatea în muncă ne privesc pe toţi! Orientări practice pentru angajatori
     
  In atentia institutiilor/autoritatilor publice:

     
Modificari legislative la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006
     
Societăţile comerciale înregistrate la I.T.M.Sibiu ca agenţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate, în baza art.8 lit.e din Legea nr.156/2000, modificată şi completată prin O.G. nr.43/2002. Agenţi de ocupare a forţei de muncă la 01.08.2018
     
Actiune de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in unitatile de producere si distributie energie electrica

Verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
Ghidul lucratorului român în state membre UE, unde se regăsesc informaţii privind piaţa muncii şi informaţii privind adaptarea şi integrarea îin ţara gazdă (dupa TEL VERDE)

Informaţii despre intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate - Avertisment privind munca în străinatate prin intermediul agenţilor de plasare fortă de muncă;

Campanie de informare a cetatenilor romani care pleaca la munca in strainatate 31.01.2012 Comunicat de presa Avertisment din partea Inspectiei Muncii
02.05.2011 Plan comun de actiune privind reducerea incidentei muncii nedeclarate
       

cartedeidentitate@itmsibiu.ro
       

       
  Din 25.11.2016 pe site-ul www.inspectiamuncii.ro este publicata o noua varianta pentru Revisal - Revisal 6.0.6
  Inainte de instalarea versiunii 5.0.8 va rugam sa salvati baza de date din meniul Instrumente / salvare baza date.


   

H.G. 1017/2015 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 987/31.XII.2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţara garantat în plată la 1250 lei începand cu 1 mai 2016

H.G. 1091/2014 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 902/11.XII.2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţara garantat în plată la 975 lei începand cu 1 ianuarie 2015 şi 1050 lei începind cu 1 iulie 2015
   
     

IMPORTANT !!!
♦ RO92TREZ5765032XXX010278 ;
 Contul IBAN al I.T.M. Sibiu de colectare a taxelor
♦ 20.A.36.27.00                          TREZORERIA SIBIU Contul de depunere comision I.T.M. restant

   
 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse